Törvény a családi csődvédelemről

/:A 2015. évi CV. törvény a természetes személyek adósságrendezéséről, és a végrehajtására kiadott legfontosabb jogszabályok jegyzéke 2015. 09. 08-ai állapot szerint:/

Tartalomjegyzék:

1./ 2015. évi CV. törvény a természetes személyek adósságrendezéséről.

2./ 218/2015.(VIII. 6.) Korm. rendelet. az adósságrendezésről szóló Tv. végrehajtásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról.

3./ 230/2015. (VIII. 12.) Korm rendelet. a természetes személyek adósság-

rendezésébe nem tartózó vagyonról és bevételekről.

4./ 231/2015. (VIII. 12.) Korm. r. a term. személyek adósságrendezési eljárásában, az adós vagyona forgalmi értékének meghatározásáról.

5./ 15/2015. (VIII. 28.) IM rendelet. a természetes személyek adósság-rendezéséhez benyújtandó kérelemről, űrlapokról és nyilatkozatokról.

6./ 16/2015. (VIII. 28.) IM rendelet. a természetes személyek adósságrend. ej-ben résztvevők kapcs. tartásáról, a főhitelező feladatairól.

7./ 19/2015. (VIII. 31.) IM rendelet. a természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásból történő adatszolgáltatásáról, tannúsitványok, másolatok kiadásáról.

Hírdetés