Equilor Befektetési Zrt.-t 70 millió forinttal bírságolta a jegybank – Fogyasztóvédelmi és működési szabálytalanságokat tártak fel

2016.06.24.Jogi Fórum / MTI

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 70 millió forint bírság megfizetésére, és a jogszabályoknak való megfelelésre kötelezte az Equilor Befektetési Zrt.-t fogyasztóvédelmi és működési szabálytalanságok miatt – közölte a jegybank.

Kiemelik: a társaságnál feltárt szabályszegések az ügyfeleknek nem okoztak károkozással járó érdeksérelmet, és a tőkepiac biztonságos működését nem befolyásolták. A jegybank felszólította a céget arra, hogy a feltárt jogsértéseket 90 napon belül szüntesse meg. A jegybank 68 millió forint felügyeleti és 2 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot rótt ki a társaságra.

A tavaly októberben indult átfogó vizsgálat szerint az Equilor Zrt. ügyfélmegbízás hiányában hajtott végre ügyféltulajdonban lévő pénzügyi eszközre vonatkozó tranzakciókat. Az eljárás továbbá az előzetes ügyfél-tájékoztatásra, a nyilvántartások vezetésére, az adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségre, a portfóliókezelési és közvetítői tevékenységre, és az informatikai rendszerek működésére vonatkozóan több hiányosságot is feltárt – írták.

Az MNB megállapította: az Equilor Zrt. működése során nem biztosította a jogszabályoknak megfelelően a saját tulajdonú, illetve az ügyfelek pénzügyi eszközeinek elkülönített kezelését, és annak ellenőrizhetőségét. A vizsgálat rámutatott arra, hogy a zrt. – többek között az ügyfelek azonosítása körében – a pénzmosás megelőzésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak sem felelt meg maradéktalanul.

A jegybank fogyasztóvédelmi vizsgálata szerint az Equilor Zrt. panaszkezelési szabályzata hiányos volt, azt nem jól látható helyen tette közzé honlapján, több esetben késlekedett a panasz megválaszolásával, illetve a már kivizsgált esetekre vonatkozó ismételt ügyfélkifogásokat – a vonatkozó előírások ellenére – nem tekintette panasznak.

A jegybank azonnali hatállyal kötelezte a társaságot, hogy folyamatosan és teljes körűen feleljen meg a pénzmosás megelőzését célzó ügyfél-azonosításra vonatkozó jogszabályi kötelezettségének, és ennek keretében a kézbesítéstől számított 120 napon belül valamennyi lakossági minősítésű belföldi és külföldi jogi személy számlatulajdonos esetében ismételten szerezze be a tényleges tulajdonosi nyilatkozatokat. Az MNB továbbá arra is felhívta a társaságot, hogy az ismételten beszerzett tényleges tulajdonosi nyilatkozatok tartalma alapján, szükség esetén tegye meg a jogszabály által előírt további intézkedéseket, ennek keretében hívjon fel ismételt írásbeli nyilatkozattételre, nyilvántartások tartalma alapján tisztázza a tényleges tulajdonos személyazonosságát, valamint ezek sikertelensége esetén tegyen pénzmosási tárgyú bejelentést, illetve szüntesse meg az adott ügyféllel az üzleti kapcsolatot – írták.

A bírságösszeg meghatározása során az MNB súlyosító körülményként vette figyelembe különösen a szabályszegések egy részének rendszerszintű, többszöri vagy ismétlődő jellegét, illetve az Equilor Zrt. jelentős piaci részesedését. Enyhítő körülménynek számított, hogy a társaság a hiányosságok egy részét eljárás közben orvosolta, és vizsgálat a jogsértésekkel összefüggésben nem talált ügyfélpénzek eltulajdonítását eredményező visszaélést.

Forrás: Jogi Fórum. Hu

Hírdetés