Ma Magyarországon az utazási szerződésekre lényeges jogi garanciák érvényesek, utazásszervező csak bejelentés és megfelelő képesítés, gyakorlat és vagyoni biztosíték birtokában tevékenykedhet üzletszerűen. Bármilyen későbbi probléma esetén az utazási iroda felelősségre vonható és köteles helytállni az okozott kárért.

Nem igaz viszont már ez az iskolai kirándulások, sítáborok vagy éppen erdélyi utak megszervezésére. Jóllehet a fogyasztók árérzékenyek és inkább választják az utazás és szállás saját, olcsóbb megszervezését, utóbbi esetekre nem vonatkoznak a fogyasztókat védő, szigorúbb előírások. Olyan szabályozást szükséges ezért alkotni, amely szerint az iskolák csak bejelentett és hivatalosan nyilvántartásba vett utazásszervező útján intézhetik kirándulásaikat, ha több elemű szolgáltatásról (pl: szállás intézése és autóbusz egyidejű bérlése) van szó. Ezt kívánja a fogyasztók, a gyermekek érdeke!

A síszezon kellős közepén vagy épp később a jó idő beköszöntével párhuzamosan növekszik azoknak az utazásoknak a száma, amikor is a többelemű (szállás intézés és autóbusz bérlés együtt, stb.) utazás megszervezése nem egy utazási irodán keresztül történik, hanem valaki ezt „önkéntesen”, adott esetben pedig haszonszerzés végett felvállalja (utóbbi is többször megtörténik).

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége már több évvel ezelőtt is hangot adott annak – és sajnos most újra ezt kell tennünk-, hogy veszélyforrást jelentenek, jelenthetnek ezek a „saját szakállra” szervezett iskolai utazások. Szemben ugyanis az utazásszervező irodák által kötelezően nyújtandó garanciákkal (pl: kötelező vagyoni biztosíték, idegennyelv tudás, megfelelő szakképzettség és többéves szakirányú szakmai gyakorlat), az iskolai saját szervezés esetén semmilyen plusz védelem nem illeti meg a fogyasztókat.

Utazásszervezői tevékenységet üzletszerűen Magyarországon csak az az utazási vállalkozás folytathat, amely bejelentette a tevékenységét és megfelel az előírt, kötelező feltételeknek. Ezt a bejelentési kötelezettséget 2017. január elsejétől immár Budapest Főváros Kormányhivatalához lehet teljesíteni (a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal ugyanis 2016. december 31-én beolvadás útján, jogutódlással megszűnt, általános jogutódja Budapest Főváros Kormányhivatala).

A bejelentés rendkívül szigorú, így be kell nyújtani a tevékenységért felelős személyre vonatkozóan a képesítését, valamint szakmai gyakorlatának és a megfelelő vagyoni biztosíték meglétét igazoló papírokat. Ezek mind a fogyasztók érdekét szolgálják és azt, hogy váratlan helyzet esetén megfelelő együttműködésben, kompenzációban részesüljenek.

A jogszerűen működő, jogszabályoknak megfelelően bejelentett utazásszervező irodákat bárki, néhány kattintás útján leellenőrizheti jelenleg az http://mkeh.gov.hu/ honlapcímen a „Nyilvántartások” menüpontban, ugyanis közhiteles nyilvántartás segíti a tudatos fogyasztó dolgát, aki előzetesen tájékozódik.

Természetesen ez nem tartalmazza azokat a személyeket vagy vállalkozásokat, akik vagy amelyek szolgáltatásaikat illegálisan kínálják.

Ha nem is a jelenlegi tragédia tárgyát képező esetben, azonban többször találkozni olyan példával az interneten, hogy valaki utazásszervezési tevékenység alá eső szolgáltatásokat kínál üzletszerűen, azonban azt bejelentés nélkül teszi. Így például, esetleg csak autóbuszos szállításra lenne lehetősége, mégis foglal hozzá szállásokat, síbérleteket, stb.

A fogyasztók és gyermekek védelme érdekében szükséges ezért olyan jogi szabályozás megteremtése, amely alapján az iskolai buszos kirándulások megszervezése, ahol például a szállás és a személyszállítási eszköz bérlése, intézése egyszerre valósul meg, utazásszervezési, ennél fogva pedig bejelentés köteles tevékenységnek minősüljön.

Forrás: Jogi fórum/FEOSZ

Hírdetés