Az interneten egyre népszerűbbek a társkereséssel foglalkozó weboldalak. A fogyasztó ül a számítógép előtt és az ajánlott társkeresési szolgáltatást igénybe véve egy kattintással ki tudja választani a számára megfelelő társat. Azonban ezzel összefüggésben a Budapesti Békéltető Testülethez beérkező kérelmekben sokszor találkozunk fogyasztói problémákkal, ezért a Testület az alábbi tanácsokat fogalmazza meg a fogyasztók felé. A legtöbb esetben a fogyasztó nem tudja megszüntetni a szerződést és továbbra is a fizetnie kell a több tízezres közvetítői díjat.

Az egyik esetben fogyasztó előfizetett a vállalkozás online társkereső szolgáltatására, de álláspontja szerint nem azt a szolgáltatást kapta, mint amit a vállalkozás a reklámjaiban közzétett, azaz nem teljesítette a „diplomások és igényes egyedülállók” köréhez tartozó potenciális társak közvetítését. Ezért a fogyasztó úgy döntött, hogy megszünteti a vállalkozással fennálló „Prémium” tagsági jogviszonyát. Fogyasztónak tudomása volt arról a tényről, hogy a vállalkozás ÁSZF-je szerint a tagság megszüntetésére hét nappal a szerződés lejárta előtt volt lehetősége, de a kérdéses időszakban éppen külföldön tartózkodott, így a vállalkozás honlapján keresztül próbálta ezt megtenni, de a jelszót az internetes oldal többszöri próbálkozása ellenére sem fogadta el és „hiba az oldalon” üzenetet küldött vissza. Miután a szerződés megszüntetésére csak késedelmesen került sor, így a vállalkozás a következő időtartamra vonatkozó tagsági díjat is levonta a fogyasztó bankszámla egyenlegéről. A fogyasztó az eljárásban kérte vissza a jogtalanul levont tagsági díj összegét arra hivatkozásal, hogy a vállalkozás weboldalának nem megfelelő működése miatt nem tudta megszüntetni a szerződést.

A vállalkozás vitatta a fogyasztó kérelmében foglaltakat és kérte az igény elutasítását. A békéltető testületi eljárásban nem sikerült egyezséggel lezárni a jogvutát, mivel a fogyasztó nem tudta alátámasztani a kérelmének jogosságát megfelelő bizonyítékokkal.

Egy másik esetben a fogyasztó három hónapra szóló határozott idejű szerződést kötött a vállalkozás online társkereső szolgáltatására. A lejáratot követően néhány nappal újabb három hónapra szerződött a vállalkozással. A második határozott idejű szerződés megszűnése előtt a fogyasztó elhatározta, hogy nem fizeti tovább a szolgáltatást, mert nem volt eredményes. A szerződése viszont automatikusan meghosszabbodott, majd kapott a vállalkozástól egy fizetési felszólítást, mely szerint nem tudják leemelni a fogyasztó számlájáról a szerződés szerint három hónapra járó díjat. A fogyasztó sérelmezte, hogy a vállalkozás miért nem értesítette őt, hogy egyrészt lejárt az előfizetése, másrészt szeretné-e meghosszabbítani a szerződést valamint, hogy a vállalkozás automatikusan le kívánta emelni a fogyasztó bankszámlájáról a szerződési díjat.

Az eljárásban a felek között nem jött létre egyezség, mert a vállalkozás bizonyította, hogy a fogyasztói regisztráció során a vállalkozás által közzétett Általános Szerződési Feltéltelekről (ÁSZF) részletesen tájékozódhatott a fogyasztó.

Mit mond a jogszabály?

Ezekben az esetekben a felek között létrejött szerződésekre a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni, tehát a szerződés a vállalkozás internetes oldalán közölt Általános Szerződési Feltételek tartalma szerint jön létre. Az ÁSZF rendelkezései egyértelműek voltak arra nézve, hogy a határozott időtartam lejárata előtt mikor és hogyan szüntethető meg a szerződés és arról is, hogy ha késedelmesen mondja fel azt a fogyasztó, akkor a szerződés automatikusan meghosszabbodik, mely fizetési kötelezettséggel is jár. Az ÁSZF akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje és a másik fél azt elfogadta. Külön kell tájékoztatni a másik felet arról az általános szerződési feltételről, amely lényegesen eltér a jogszabálytól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól.

A társkeresési szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak tehát nem kötelezettsége a szerződés szerint a lejáratról külön értesítenie a fogyasztót, bár ezek az ÁSZF-ben megfogalmazott rendelkezések sokszor egyoldalú és a fogyasztókra olykor hátrányos következményekkel járhatnak.

Mire figyeljenek a fogyasztók?

1.A szerződéskötés előtt alaposan nézzék meg, hogy kivel kötnek szerződést, mert nem a weboldalon feltüntetett elnevezés számít! A szolgáltatási szerződés a weboldalt üzemeltető társasággal jön létre.

2. A szerződéskötés előtt részletesen olvassák át a weboldalon feltüntetett Általános Szerződési Feltételeket, így különösen a szerződés megszüntetésére, annak időtartamára illetve a fizetési feltételekre vonatkozó részeket!

3. A szerződést mindig írásban -elektronikus vagy postai úton- szüntessék meg!

4. Számlát vagy nyugtát online szolgáltatás igénybevételénél is kell kapni! Ha nem kapott, akkor írásban tehet panaszt a webáruháznál és kérheti ennek megküldését, ezt követően pedig őrizze meg a számlát! Bármi probléma lenne a szolgáltatással ennek birtokában lehet reklamálni és ez bizonyítja a fogyasztó és a társaság közötti szerződést.

5. Ha vitáját nem tudta a vállalkozással közvetlenül rendezni, akkor forduljon a Budapesti Békéltető Testülethez, vegye igénybe az ingyenes, gyors eljárást már mobilapplikáción keresztül is!

Forrás: Jogi fórum

Hírdetés