Nagyobb védelmet kapnak a munkavégzés során tapasztalt törvénytelenségeket vagy kárt okozó cselekményeket bejelentők, miután kedden az Európai Parlament támogatta az erről szóló szabályokat.

A Parlament tárgyalói és a szakminiszterekből álló Tanács között leegyeztetett és 591 szavazattal, 29 ellenszavazat és 33 tartózkodás mellett elfogadott új szabályok az egész Unióban védelmet biztosítanak az uniós jogsértések bejelentőinek számos területen, többek között közbeszerzés, pénzügyi szolgáltatások, termék- és közlekedésbiztonság, nukleáris biztonság, közegészségügy, fogyasztó- vagy adatvédelem területén.

Biztonságos csatornák a visszaélések bejelentésére

A potenciális közérdekű bejelentők biztonságának és az átadott információ bizalmas kezelésének érdekében az információ akár szervezeten belül, akár közvetlenül az illetékes nemzeti hatóságnak vagy uniós intézménynek, testületnek, irodának és ügynökségnek átadható.

Ha a közérdekű bejelentést követően nem történik megfelelő lépés, felmerül a közérdek azonnali megsértésének veszélye, vagy megtorlás várható, akkor a közérdekű bejelentőre akkor is kiterjed a jogszabályi védelem, ha az információt nyilvánosságra hozza.

Biztosíték a megtorlás ellen

A jogszabály kifejezetten tiltja a megtorlást és biztosítékokat vezet be a közérdekű bejelentő felfüggesztésének, lefokozásának, megfélemlítésének vagy egyéb módon történő zaklatásának megelőzésére. A közérdekű bejelentő segítői, például kollegák vagy családtagok, is védelemben részesülnek.

A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a közérdekű bejelentők ingyenesen, teljes körűen és független módon hozzáférhessenek a rendelkezésükre álló eljárásokkal kapcsolatos információhoz és tanácsadáshoz, valamint jogi segítéségre az eljárás során. A jogi eljárás során pénzügyi és pszichológiai segítséget is kaphatnak.

Virginie Rozière francia szocialista jelentéstevő szerint: „A közelmúlt bortrányai, többek között a LuxLeaks, a Panama papírok vagy a Fooball Leaks rávilágítottak arra, hogy milyen bizonytalan a visszásságokat bejelentők sorsa. Az európai választások előtt a Parlament az európaiak aggodalmaira reagálva hatékony szabályozást fogadott el, amely az európaiak és a közérdekű bejelentők biztonságát egyaránt garantálja.”

A következő lépések

A jogszabályt most az uniós minisztereknek kell hivatalosan is jóváhagyni. A tagállamoknak két év alatt kell átvenniük a szabályozást.

Háttér

A közelmúlt botrányai – a Luxleakstől kezdve a Panama-papírokon át a Cambridge Analytica adatfelhasználásig – megmutatták, hogy mennyire fontosak a közérdekű bejelentőktől származó információk, és hogy az uniós jogszabályok megszegése milyen mértékben képes károsítani a közérdeket és a társadalmi jólétet. A közérdekű bejelentők hatékony, uniós szintű védelme nem csak egy-egy tagállamban hátráltathatja az uniós szakpolitikák működését, hanem az Unió egészére átterjedhet a negatív hatás.

Jelenleg csupán tíz tagállam (Franciaország, Magyarország, Írország, Olaszország, Litvánia, Málta, Hollandia, Szlovákia, Svédország és az Egyesült Királyság) nyújt teljes körű jogi védelmet a közérdekű bejelentők számára. A többi tagállamban a védelem részleges vagy csak bizonyos ágazatokra vagy munkavállalói kategóriákra vonatkozik.

Egy, a Bizottság számára 2017-ben készített tanulmány a közérdekű bejelentők hiányzó védelme okozta költséget csak a közbeszerzés területén évente 5,8-9,6 milliárd euróra becsülte az Unióban.

forrás: Európai Parlament/Jogi fórum Az elfogadott szöveg ITT elérhető. Dr. Kutas Gábor ügyvéd SOS jogi segítség.com

Hírdetés