Szeptember 16-án a Pesti Központi Kerületi Bíróságon folytatódott a Prisztás József sérelmére elkövetett emberölés perújításának 3. tárgyalási napja a Laczó Adrienn bírónő vezette tanács által. A bírónő a tárgyalás megkezdésekor rövidnek jósolta a tárgyalást, ennek ellenére több mint 2 óra telt el a tárgyalás berekesztéséig.

Rendhagyó módon felfegyverzett BV-sek kísérték be a másodrendű vádlott H.Istvánt, és a harmadrendű vádlott F.Ferencet a tárgyalóba. Az elsőrendű vádlott P. Tamás a Kozma utcai fegyház távmeghallgatásra alkalmas helyiségéből követte a tárgyalást. A távmeghallgató rendszer hatékonynak bizonyul a peres eljárások lefolytatása során, P.Tamás esetében – akivel szemben jelenleg is több eljárás van folyamatban – először alkalmazták ezt a technikát, tekintettel arra, hogy „fokozott veszélyessége” miatt előállítása, fogdán kívüli őrzése és védelme kiemelt előkészültséget, anyagi- és személyügyi erőforrást, valamint szervezést igényel. Szikinger István P.Tamás védője többször jelezte, hogy indokolatlannak tartja a védence körüli effajta védelmi intézkedéseket, és kérvényezte, hogy a továbbiakban P.Tamás részt vehessen fizikai jelenében is a tárgyalásokon, a bírónő azonban ezen indítványt ismételten elutasította.

A már jogerősen életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélt Jozef Rohác 2018. augusztus 14-én a Nemzeti Nyomozó Irodában tett önmagára terhelő vallomást, miszerint ő ölte meg 1996. november 1-én Prisztás József vállalkozót az óbudai Ladik utcában. A bíróság megalapozottnak ítélte meg a perújítás elrendelését, melynek okán Rohác 2019. június 14-én a szegedi Csillagbörtönből beismerő vallomást tett – aki a kép és hangfelvételhez hozzájárult, így vallomásának részletei a nyilvánosság számára is elérhetők.

A bírónő a tárgyaláson ismertette Rohác jegyzőkönyv-kiegészítését, aki több ponton is kérte az általa elmondottak kijavítását, tartalmilag az érdemi eltérések azonban csekélynek bizonyultak. Rohác beadványában jelezte, hogy hajlandó a továbbiakban is „beszélni” és vallomást tenni, a tárgyalásokon aktívan részt venni. Beadványa okirati bizonyítékként a peranyag részét képezi. Beismerő vallomásában 3 szlovák személyt nevezett meg, akiknek tudomása lehet arról, hogy ő az elkövető, így a Fővárosi Törvényszék bűnügyi jogsegély keretében kereste fel az illetékes szlovák hatóságokat. 2 személyt meg is hallgattak – többek között már a Fenyő-gyilkosság tárgyalásairól is ismert Ladislav Trnka-t – akik a bíróság által megküldött kérdésekre egyezően azt válaszolták, hogy baráti kapcsolatot ápoltak Rohác-csal, így értelemszerűen nem tettek rá terhelő vallomást – a szlovák bérgyilkos által indítványozott bizonyítási eljárás tehát eredménytelennek bizonyult.

Az ügyvédek védőbeszédükben továbbra is egy sor bizonyítási indítvánnyal álltak elő: tanúk ismételt meghallgatását, szakértők bevonását kérvényezték, a Rohác által 3. nevezett személy felkutatását és meghallgatását indítványozták, továbbá kérték az említett szlovák személyek bírósági szembesítését is. Patócs Ilona, H.István védője, Radnai László – a kecskeméti maffiaper fővádlottja – által a 2000-es évek elején az ügyre vonatkozóan tett rendőrségi vallomása titkosításának feloldása iránti intézkedést kérte a bírónőtől. F.Ferenc harmadrendű vádlott tényfeltáró részletekkel állt elő, hogy ártatlanságát bizonyítsa, valamint 2 további személy meghallgatását kérte. A tárgyalás érdekessége, hogy a harmadrendű vádlott többek között Dezső András Maffiózok mackónadrágban című nagysikerű könyvéből is idézett hivatkozással arra, hogy a szerző hiteles forrásokból, levéltári dokumentumokból, bűnügyi iratokból tájékozódva írta meg regényét, az abban szereplő tényszerű információk hiteles okirati kutatásokon alapulnak, ezen adatok mégsem képezik a több mint 10 ezer oldalas peranyag részét, melyek – álláspontja szerint – perdöntő bizonyítékként szolgálnának. A harmadrendű vádlott olyan hiányosságokra és ellentmondásokra hívta fel a figyelmet, amelyek megfontolandóak a bizonyítékok értékelése terén a perújítási eljárásban.

Az ügyben továbbra is mindhárom vádlott ártatlannak vallja magát. P.Tamás – az előző tárgyalásokon tanúsított magatartásától eltérően – összeszedetten és aktívan vett részt a tárgyaláson, a soron következő, december 16-án megtartandó tárgyaláson pedig bizonyítási indítvánnyal áll elő, okiratokkal kívánja alátámasztani igazát. Szikinger István P.Tamás védője – tekintettel a megannyi ellentmondásra, eljárási hiányosságra és az eljárásban korábban koronatanúként meghallgatott személy kétes eljárásbeli szerepére – kérvényezte, hogy jelen eljárási szakaszban minden bizonyítási indítványt mérlegeljen a bírónő.

A hallgatóság soraiban érdeklődőként Tasnádi Péter is megjelent, akinek bár jelen ügyben nincsen eljárásjogi szerepe, várhatóan majd a Fenyő-gyilkosság tárgyalásain kerül ismételten tanúként meghallgatásra. forrás: Jogi Fórum/Ferenc A.

Hírdetés